Εργαστήρια

Εργαστήριο έξω

Ανίχνευση ποιότητας

Κέντρο επεξεργασίας CNC

Ψυχρή σφυρηλάτηση

Θερμική επεξεργασία

Συγκόλληση καρβιδίου βολφραμίου

Σκληρή επικάλυψη καρβιδίου βολφραμίου